outsourcing bhp trójmiasto

SZKOLENIA W ZAKRESIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN

Stosowanie, obrót lub konfekcjonowanie środków ochrony roślin w pracy zawodowej wymaga stosownego przeszkolenia, które obejmuje zdobycie wiedzy między innymi o:

 • wybranych zagadnieniach związanych z przepisami prawnymi,
 • zapobieganiu negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko,
 • technice wykonywania zabiegów w ochronie roślin,
 • charakterystyce i odpowiednim stosowaniu środków ochrony roślin,
 • integrowanej ochronie roślin,
 • ochronie upraw,
 • bezpieczeństwie i higienie pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin stosowanie, obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin przez użytkowników profesjonalnych wymaga stosownego przeszkolenia.

Od dnia 26 listopada 2015 r. wymóg ten będzie weryfikowany także przy sprzedaży środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. Ukończenie specjalistycznego szkolenia wymagane będzie również od użytkowników profesjonalnych stosujących środki ochrony roślin na obszarach pozarolniczych.

Posiadamy upoważnienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa (wpis do rejestru WIORIN Gdańsk nr 22/62/8956) do prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Prowadzimy szkolenia w zakresie:

 • stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania tych środków, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie,
 • integrowana produkcja roślin,
 • doradztwo dotyczące środków ochrony roślin
 • stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji.

Ze względu na specyfikę szkolenia jesteśmy w stanie zorganizować je również poza granicami województwa pomorskiego.

Zawsze dostosowujemy ofertę do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Każde szkolenie wygląda zatem nieco inaczej – w zależności od branży, stanowiska, miejsca pracy czy liczebności załogi. Dostarczamy wszelkie materiały szkoleniowe. Kursy możemy zrealizować w naszym ośrodku, w innej wynajętej sali lub w pomieszczeniu znajdującym się w budynku należącym do Twojej firmy.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie:
https://sites.google.com/view/sor-trojmiasto/home