outsourcing bhp trójmiasto

Szkolenia BHP

Jeśli zarządzasz firmą, wiesz zapewne, że wszyscy pracownicy, niezależnie od szczebla czy rodzaju wykonywanego zawodu, muszą zostać przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

KODEKS PRACY:
Art. 2373.
§1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. §2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Art. 283.
§1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Biuro & BHP organizuje profesjonalne, interesujące i pełne merytoryki szkolenia BHP dla Gdyni, Sopotu, Gdańska i całego województwa pomorskiego. W naszej ofercie znajdziesz:

Szkolenia wstępne (ogólne) BHP. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek zadań w miejscu pracy wszyscy nowo zatrudnieni, praktykanci i stażyści muszą odbyć szkolenie BHP. Pracodawca ma obowiązek umożliwić im jak najlepsze warunki do zdobycia odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji i umiejętności związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.
Szkolenia okresowe BHP. Jednorazowe zdobycie wiedzy z zakresu BHP nie jest w pełni wystarczające, by zachować odpowiedni poziom zorganizowania. Wiedzę tę należy odświeżać, aktualizować i ugruntowywać, a także wzbogacać o nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne. Dotyczy to wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie:
 • pracodawców,
 • kierowników,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników na stanowiskach roboczych,
 • pracowników administracyjno-biurowych.
Szkolenia okresowe kończą się egzaminem, którego pozytywne zaliczenie umożliwia dalszą pracę na stanowisku.
Kursy BHP online. Gdynia, Sopot, Gdańsk, a nawet cała Polska może w łatwy, przystępny sposób szkolić się z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki nauce obowiązkowych zagadnień przez internet zaoszczędzisz czas i koszty przeznaczone na szkolenie oraz nie zdezorganizujesz pracy swojej firmy. Odpowiedni poziom szkolenia zapewniają:
 • prosta, wygodna forma szkoleń,
 • czytelne materiały pomocnicze
 • oraz znakomicie przygotowani wykładowcy i konsultanci naszej firmy.

Szkolenia okresowe BHP organizujemy za pomocą 2 platform edukacyjnych do wyboru przez klienta. https://szkolenia.pebhp.pl/ (z lektorem)

W szkoleniu zamieszczono w formie plików PDF ponad dwadzieścia rozporządzeń oraz innych materiałów dotyczących omawianego tematu. W każdej chwili kursant może przerwać szkolenie. Kiedy w innym terminie powróci do kursu, platforma otworzy okno, na którym zakończył naukę.

Dysponujemy 9 blokami szkoleniowymi dedykowanymi odpowiednio:

 • dla pracowników administracyjno – biurowych (wersja polska i angielska)
 • dla pracowników inżynieryjno – technicznych (wersja polska i angielska)
 • dla pracodawców/kierowników (wersja polska i angielska)
 • dla nauczycieli
 • dla służby medycznej (lekarze, pielęgniarki)
 • metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

https://www.szkolenia-bhp24.pl (z filmami)

Na platformie umieszczono 7 bloków szkoleniowych dedykowanych odpowiednio:

 • dla pracowników administracyjno – biurowych (wersja polska i angielska)
 • dla pracowników administracyjno – biurowych (służba cywilna, wersja polska)
 • dla pracowników inżynieryjno – technicznych (wersja polska)
 • dla pracodawców/kierowników (wersja polska i angielska)
 • dla pracodawców/kierowników (służba cywilna, wersja polska)

Na prośbę Zamawiającego możemy utworzyć szkolenie dedykowane zgodnie z preferencjami Zamawiającego. Szkolenie dedykowane może zarówno zawierać treści będące kombinacją standardowych szkoleń, jak również dodatek treści branżowych. Nasze szkolenia chronimy certyfikatem zaufanym Rapid SSL. Gwarantujemy ochronę zarówno połączenia z platformą szkoleniową, jak i ochronę danych osobowych.

Regulamin szkoleń okresowych bhp świadczonych drogą elektroniczną