Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Wspieramy naszych klientów i dzielimy się z nimi fachową wiedzą w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nasi specjaliści nie tylko posiadają wymagane kwalifikacje i wiedzę, ale również bogate doświadczenie i pasje, która dzielą się na przykład podczas prowadzonych szkoleń.

Oferujemy kompleksową usługę dla firm, które nie chcą zatrudniać specjalisty. W zakresie ochrony przeciwpożarowej m. in.:

 • opracowujemy i aktualizujemy Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego,
 • opracowujemy plany ewakuacji,
 • szkolimy z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • wykonujemy próbę ewakuacyjną, organizujemy ewakuację (scenariusz, organizacja),
 • opracowujemy dokument oceny zagrożenia wybuchem.

Ponadto wykonujemy:

 • przeglądy gaśnic:
  • oceniamy ogólny stan techniczny gaśnicy (plomba, węże prądownicę, ilość i stan środka gaśniczego, czytelność napisów),
  • poświadczamy stosownym, zgodnym z polskimi przepisami protokołem,
  • oferujemy też serwis gaśnic (na czas naprawy proponujemy sprawne gaśnice zastępcze).
 • przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (z pomiarem ciśnienia statycznego, dynamicznego i przepływu):
  • wykorzystujemy nowoczesny i precyzyjny sprzęt pomiarowy HYDRO-TEST,
  • posiadamy odpowiednie uprawnienia i certyfikaty, niezbędne do wykonywania konserwacji i remontów wszystkich typów hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • pilnujemy niezbędnych przeglądów hydrantów i gaśnic,
  • wystawiamy wymagany przez przepisy protokół,