outsourcing bhp trójmiasto

SZUKASZ SPECJALISTÓW OD BHP, KADR CZY PŁAC?

Biuro & BHP od wielu lat zajmuje się wspomaganiem trójmiejskich i pomorskich firm w utrzymywaniu w pełni bezpiecznego, zgodnego z normami prawnymi miejsca pracy. Chronimy Twoich pracowników i klientów przed niebezpiecznymi sytuacjami, a Ciebie przed ewentualnymi karami z Państwowej Inspekcji Pracy.

Pracodawca, który:

  • nie prowadzi dokumentacji pracowniczej,
  • nie przechowuje dokumentacji pracowniczej,
  • pozostawia dokumentację pracowniczą w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,
  • nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę
  • będąc odpowiedzialnym za stan BHP albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad BHP,
zgodnie z Kodeksem Pracy podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Pomagamy w uniknięciu ewentualnej kary!

Naszą ofertę podzieliliśmy na dwa podstawowe piony: obsługę BHP i ochrony PPOŻ (w tym przeglądy gaśnic i hydrantów) dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz szkolenia BHP. Wprowadziliśmy do oferty również szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin, jak również prowadzenie spraw kadrowo-płacowych dla firm. Prowadzimy e-akta pracownicze zgodne wymogami nowego rozporządzenia. Sporządzamy dokumenty związane z zatrudnianiem pracowników, prowadzimy wymagane ewidencje i rozliczenia, sporządzamy i przekazujemy sprawozdania do właściwych urzędów. Dlatego działamy kompleksowo – nie tylko w zakresie BHP.

W Gdyni, Gdańsku czy Sopocie nie jest trudno znaleźć firmę, która doradzi z zakresu BHP czy przeszkoli pracowników. Zdecydowanie trudniej jest jednak wynająć specjalistów, którzy zrobią to w sposób kompleksowy, profesjonalny, skuteczny i interesujący dla odbiorców. My to potrafimy!

  • Nieustannie śledzimy zmiany w metodologii prowadzenia szkoleń.
  • Dostosowujemy sposób ich przeprowadzania do wielkości grup szkoleniowych oraz specyfiki branży.
  • I wiemy, jak je zorganizować, by zaangażować jednocześnie jak najmniej środków zaburzających przebieg pracy w Twojej firmie, a jak najwięcej uwagi ze strony uczestników.

Nie korzystamy z szablonowych rozwiązań, bo takie nigdy się nie sprawdzają i są wręcz zaprzeczeniem bezpieczeństwa!

Nasza oferta jest bardzo zróżnicowana – o ostatecznym kształcie wykonywanych usług decydują indywidualne negocjacje. Za każdym razem uwzględniamy rodzaj działalności, cechy szczególne branży, charakter wykonywanych prac, typ oprzyrządowania czy specyfikę miejsca pracy, a także, co najważniejsze, Twoje oczekiwania i potrzeby.

W ofercie mamy również szkolenia BHP online dla całej Polski. Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych!