Najważniejsze akty prawne związane z BHP

dokumenty

Najważniejsze akty prawne związane z BHP

Jako pracodawca jesteś zobowiązany znać przepisy prawa pracy, również te z nich, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej znajdziesz spis najważniejszych ustaw i rozporządzeń, których znajomość jest od Ciebie wymagana. Jeśli potrzebujesz pomocy specjalistów z tego zakresu, zapraszamy do kontaktu – zajmujemy się doradzaniem, opiniowaniem, sporządzaniem dokumentacji i innymi niezbędnymi czynnościami z zakresu BHP.

Ustawy

 • Ustawa Kodeks pracy.
 • Ustawa o dozorze technicznym.
 • Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
 • Ustawa o społecznej inspekcji pracy.
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Ustawa o systemie oceny zgodności.
 • Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Rozporządzenia

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

Treść poszczególnych aktów prawnych znajdziesz w Internetowym Systemie Aktów Prawnych, znajdującym się pod adresem http://isap.sejm.gov.pl

Comments are closed.