Poradnik

Przechowywanie e-dokumentacji pracowniczej

Przechowywanie e-dokumentacji pracowniczej Z dniem 1 stycznia 2019 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369). Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej określa szczegółowo wymogi przechowywania … Więcej

Kto może prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin?

Kto może prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin? Również działalność dotyczącą prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin regulują przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność … Więcej

Sprzedaż i stosowanie środków ochrony roślin

Sprzedaż i stosowanie środków ochrony roślin Środki ochrony roślin to substancje, ich mieszaniny oraz inne żywe organizmy przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi lub do niszczenia roślin niepożądanych, jak również do regulowania rozwoju, wzrostu i innych procesów biologicznych … Więcej

Najważniejsze akty prawne związane z BHP

Najważniejsze akty prawne związane z BHP Jako pracodawca jesteś zobowiązany znać przepisy prawa pracy, również te z nich, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy. Poniżej znajdziesz spis najważniejszych ustaw i rozporządzeń, których znajomość jest od Ciebie wymagana. Jeśli potrzebujesz pomocy … Więcej

BHP – niedopełnienie obowiązków

BHP – niedopełnienie obowiązków Kodeks pracy reguluje obowiązki pracodawcy względem BHP. Na podstawie przepisów kodeksu pracy pracodawca: ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych … Więcej

BHP – podstawowe obowiązki pracodawcy

BHP – podstawowe obowiązki pracodawcy Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy określa ustawa Kodeks pracy oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie. Aby przestrzegać prawa, pracodawca musi, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, zapewnić pracownikom bezpieczne i … Więcej