BHP – podstawowe obowiązki pracodawcy

obowiazki

BHP – podstawowe obowiązki pracodawcy

Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy określa ustawa Kodeks pracy oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie. Aby przestrzegać prawa, pracodawca musi, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Osiągnięcia nauki i techniki oznaczają w tym przypadku również dorobek medycyny pracy, socjologii, psychologii czy ergonomii.

Główne obowiązki pracodawcy to między innymi:

  • organizacja pracy przewidująca maksymalnie bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • usuwanie uchybień i niedopatrzeń oraz kontrola wykonania poleceń związanych z ich usunięciem,
  • wdrażanie efektywnej, spójnej polityki uniemożliwiającej zaistnienie wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • doskonalenie aktualnie wykorzystywanego sposobu ochrony zdrowia i życia pracowników,
  • reagowanie na występujące kolejno potrzeby związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • ochrona zdrowia pracowników niepełnosprawnych, młodocianych oraz zatrudnionych kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią,
  • wykonywanie decyzji, nakazów, zarządzeń i wystąpień wydawanych przez organy nadzoru oraz zaleceń społecznego inspektora pracy.

W żadnym wypadku kosztami związanymi z wypełnieniem obowiązków BHP pracodawcy nie mogą obciążyć pracowników. Pracodawca jest zobowiązany do posiadania wiedzy potrzebnej do wykonania przepisów prawa pracy.

Gubisz się w gąszczu poleceń, przepisów i obowiązków? Biuro & BHP to specjaliści, którzy pomogą Ci w sprostaniu wymaganiom prawnym. Zapraszamy do kontaktu!

Comments are closed.